Solární elektrárny

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA

OD NÁS„ NA KLÍČ „


Instalací fotovoltaické elektrárny na střechu Vašeho domu získáte zdroj ekologicky vyrobené elektrické energie, kterou využijete pro provoz Vaší domácnosti.

Naše nabídka instalace fotovoltaických elektráren na klíč neobsahuje pouze samotnou instalaci. Našim zákazníkům poskytujeme pomoc při posuzování vhodnosti objektu pro umístění elektrárny, navrhujeme optimální technické i cenové řešení, zajišťujeme dokumentaci a komunikaci s úřady dle platné legislativy, asistujeme při připojení elektrárny do distribuční soustavy a provádíme záruční i pozáruční servis fotovoltaických elektráren.

Solární elektrárny

VÍTE, ŽE..?

Podle nové legislativy může FVE instalovat pouze odborně způsobilá firma s profesní kvalifikací v oboru výstavby FVE.

Proč si instalovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu?

Jaké tím získáte výhody...

Solární elektrárny

Firma TERSYS s.r.o. je odborně způsobilá s profesní kvalifikací v oboru výstavby FVE! Naše zkušenosti z instalací jsou převážně na střechách a dosahují již více jak 2,5 MW.